Publicerad: 2021-06-15 10:26 | Uppdaterad: 2021-06-15 14:40

Ny säkerhetsåtgärd för att upptäcka bedrägeriförsök

Just nu pågår flera bedrägeriförsök mot verksamma på KI där bedragare försöker lura mottagare att utföra tjänster eller dela information genom att utge sig för att vara en kollega på KI.

För att uppmärksamma att ett mejl kommer från en extern part inför Säkerhetsavdelningen på KI att en flagga och informationstext visar att det mejl du läser kommer från en extern användare. Flaggningen ser ut som på bilden nedan.

Flaggning mejl från extern part

Genom denna åtgärd hoppas vi att fler uppmärksammar att ett mejl kommer från en extern avsändare och att det ger mottagaren möjlighet att reflektera över rimligheten och innehållet i mejlet.

Får du ett mejl som du misstänker är bedrägeri/phishing bör du rapportera det direkt i din Outlook-applikation, så lär sig systemet att känna igen mejlen från den avsändaren och städar automatiskt undan dem. Se bild nedan.

Markera som skräpmejl_IT