Publicerad: 2022-02-21 19:33 | Uppdaterad: 2022-02-22 10:29

Ny rutin för att ta emot besökare i Biomedicum

Nytt är den QR-kod som finns på besöksbrickan som kan användas för utpassage genom speedgates på plan 3.

Läs mer i dokumentet nedan för nya rutiner vid besök i Biomedicum.

Ny rutin för att ta emot besökare i Biomedicum