Publicerad: 2017-05-19 11:15 | Uppdaterad: 2017-07-03 15:03

Ny rapport om ungas rörelse i vardagen

Nyligen släpptes rapporten ”De aktiva och De inaktiva – Om ungas rörelse i skola och på fritid” med syfte att följa upp den offentliga idrottspolitikens betydelse för folkhälsan. En av författarna är Maria Hagströmer, docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet.

Antologins första två bidrag tar utgångspunkt i fysiologiska perspektiv och rör ungas fysiska aktivitet i vid mening. Maria Hagströmer inleder med en resonerande text om forskningsläget kring den fysiska aktivitetens positiva hälsoeffekter för unga och de särskilda rekommendationer som antogs av Svenska läkaresällskapet 2016.

Syftet med texten är både att tydliggöra på vilka sätt som fysisk aktivitet är positivt för hälsan och att förklara hur rådande rekommendationer ska förstås och användas.

– Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är högaktuella debattämnen såväl runt middagsbordet, som på arbetsplatsen och i media så denna rapport fyller en viktig funktion för att klargöra de vetenskapliga bevisen, säger Maria Hagströmer.

Boken har producerats som ett led i regeringens uppdrag till Centrum för idrottsforskning (CIF) att genomföra en fördjupad analys av idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet med särskilt fokus på ”den grupp barn och ungdomar som inte alls eller i begränsad utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen och orsakerna till detta.”