Publicerad: 2009-04-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny rapport om barns hälsa

Barn och unga i Stockholms län mår över lag bra. De allra flesta uppger själva att de är mycket eller ganska friska och trivs med livet. Men särskilt när det gäller övervikt och tandhälsa finns stora sociala skillnader, visar en ny rapport som Karolinska Institutets folkhälsoakademi tagit fram på uppdrag och Stockholms läns landsting (SLL).

Rapporten beskriver hälsoläget för barn, unga och unga vuxna mellan 18 och 24 år i Stockholms län. Den visar bland annat att 10 procent av barnen i länet lever i familjer med låg inkomststandard, något som i sin tur påverkar de ungas möjlighet till hälsa och utveckling.

Karolinska Institutets folkhälsoakademi har som främsta uppgift att främja folkhälsan. Här bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.