Publicerad: 2021-08-16 10:42 | Uppdaterad: 2021-08-18 09:06

Ny rapport om arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

Det internationella kunskapsläget visar tydligt sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställdas hälsa. Kunskapsläget om relationen mellan arbetsmiljön och produktivitet är dock bristfällig. I tidigare studier har vår forskargrupp kunnat påvisa att arbetsmiljöproblem orsakar större produktionsbortfall än hälsoproblem. Mot denna bakgrund visar vi i en ny rapport att det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar akademisk produktivitet.

dekorativ bild
Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin Foto: N/A

I en ny rapport från forskare vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning fördjupar vi oss i sambandet mellan arbetsmiljö och forskares prestation. Vi har undersökt hur undervisning och andra uppdrag påverkar den vetenskapliga meriteringen. Resultaten fortsätter att stödja det vi i forskagruppen tidigare visat – att arbetsmiljön påverkar forskares prestationer och deras möjligheter att få externa bidrag samt bli publicerade. Rapporten visar även att framgång mätt i termer av att beviljas bidrag och att publicera sig påverkar framtida möjligheter att få bidrag och kunna publicera vilket i sin tur påverkar karriärutvecklingen. Dessutom visar resultaten att för de forskare som också undervisar eller har andra uppdrag påverkas den vetenskapliga meriteringen negativt med direkt bäring på karriärmöjligheter. Ladda ned rapporten här.

Kontakt

Irene Jensen Professor