Publicerad: 2013-11-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-16 15:40

Ny rapport: Barnafödande och sjukfrånvaro

Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet publicerar rapporten "Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro: en studie av tvillingsystrar". Studien Studien har gjorts på uppdrag av Socialdepartementet och visar bland annat att kvinnor som inte fött barn har ett betydligt högre medelantal dagar med sjuk- och aktivitetsersättning än de som fött barn.

Flera studier har diskuterat kvinnors högre sjukfrånvaro i jämförelse med mäns. Det finns många hypoteser om orsaker till detta samtidigt som den vetenskapligt baserade kunskapen har hittills varit begränsad.

I denna studie var syftet att få ökad kunskap om samband mellan att ha fött barn och sjuklighet mätt som slutenvård (vanligen på sjukhus), läkarbesök i specialiserad öppenvård samt förtida död, sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning; generellt och i olika diagnosgrupper.

Studien visar att det inte fanns några större skillnader i medelantal sjukfrånvarodagar per år mellan kvinnor som fött eller inte fött barn, med undantag av året före förlossningen då de som fött barn mer sjukfrånvaro. Däremot har kvinnor som inte fött barn ett betydligt högre medelantal dagar med sjuk- och aktivitetsersättning än de som fött barn.

För kvinnor som haft minst ett vårdtillfälle i slutenvård både före och efter första förlossningen fanns en förhöjd risk för såväl sjukfrånvaro generellt som för lång sjukfrånvaro. Familjära faktorer som arv och miljö, förklarade oftast ingen, eller en mycket liten, del av sambanden mellan sjuklighet, sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning bland kvinnor som fött barn. Däremot hade familjära faktorer viss betydelse för sådana samband bland kvinnor som inte fött barn.

Författare är Kristina Alexanderson, Emma Björkenstam, Linnea Kjeldgård, Jurgita Narusyte, Annina Ropponen, Pia Svedberg.

Rapporten är en av tre rapporter som presenterades på Socialdepartementet den 5 november 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Professor, senior

Kristina Alexanderson

Enhet: Försäkringsmedicin Alexanderson
E-post: Kristina.Alexanderson@ki.se

Presstjänsten