Publicerad: 2014-10-08 09:24 | Uppdaterad: 2014-10-08 09:36

Ny professor vid institutionen

Barbro Dahlén utsågs i september till adjungerad professor i lungmedicin/allergi vid Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge.

Barbro Dahlén- Det känns väldigt positivt med utnämningen, framför allt är det viktigt för ämnesområdet och mina kollegor här, säger Barbro Dahlén, som hoppas att professuren ska bidra till kollegornas möjligheter att forska och till patientnytta.

Hon är överläkare och har forskat inom lungmedicin/allergi sedan 80-talet.

Hur kommer det sig att du valde det forskningsområdet?

- Jag hade arbetat på narkosen och blivit fascinerad av lungornas och luftrörens betydelse. De är ju både funktionellt och immunologiskt viktiga organ, och interagerar direkt med omgivningen. När jag sedan började på Lung Allergikliniken blev jag intresserad av astma, och vid ett tillfälle utredde jag två patienter som visade sig ha både allergisk astma och lungcancer som behövde opereras. De två patienterna var mycket positiva till att kunna bidra till forskning, så när de opererades för sin cancer kunde deras lungvävnad som blev över användas till experimentella försök med stimulering med det allergen som de var allergiska mot, berättar Barbro.

Försöken gav intressanta resultat, och ledde till att Barbro fortsatte med forskning om olika ämnen som framkallar /eller skyddar mot astma och andra allergiska reaktioner. Det blev även viktigt för de två patienterna.

Vilka större framsteg har gjorts inom ditt forskningsområde de senaste åren?

- Ungefär samtidigt som jag började forska på området upptäcktes den grupp ämnen som kallas leukotriener och har betydelse vid allergiska reaktioner. Det har varit spännande att följa rollen för leukotrienerna och att det blev läkemedel av det!

För närvarande har Barbro Dahlén flera stora forskningsprojekt på gång. Ett av dem - där sex olika forskningscenter är involverade - handlar om bronkialprovokationer.

- Här studerar vi hur luftvägsinflammation och bronkobstruktion utvecklas genom att provocera fram astma under kontrollerade former med till exempel fysisk ansträngning eller genom att allergiska försökspersoner andas in stigande doser av björkpollen. Vi mäter lungfunktionen och samlar prover av olika kroppsvätskor under flera timmar, bland annat för att se vilka kroppsegna ämnen som är viktiga för hur luftrören reagerar, förklarar Barbro.

I hennes andra aktuella projekt ligger forskningsfokus på särskilt svår astma, ansträngningsutlöst astma och astmapatienter som blir dåliga av vanliga värktabletter.

- Och så tittar jag även på en alldeles ny behandling som kallas termoplastik, där man värmer upp luftrören vid astma, för de som inte blir hjälpta av kortison. Man minskar ner muskelbunten runt luftvägarna permanent och än så länge har det bara gjorts några få studier på detta, säger Barbro Dahlén.

Att den nyblivna professorn har ett starkt engagemang för både forskningen och patienterna råder det ingen tvekan om