Publicerad: 2014-02-07 17:06 | Uppdaterad: 2014-07-09 12:54

Ny professor utnämnd vid sektionen för Aging Research Center från 1 jan 2014

NVS välkomnar Johan Fritzell, som har utnämnts till professor i socialgerontologi vid Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet.

Han är professor i sociologi vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) och har tidigare också varit forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier och ledamot av Kommittén Välfärdsbokslut. Han leder för närvarande bland annat ett större nordiskt forskningsprogram om inkomstskillnader i dödlighet, har medverkat i ett flertal EU-ramprogram, och har stor erfarenhet av internationellt forskningssamarbete. Fritzell kommer att leda och ansvara för verksamheten vid den socialgerontologiska enheten, som utgör en av de tre forskningssektorerna vid ARC.