Publicerad: 2023-01-27 11:53 | Uppdaterad: 2023-01-31 10:35

Ny prefekt vid IMM

Anna Bergström är ny prefekt för Institutet för miljömedicin (IMM) sedan årsskiftet.

Anna Bergström, IMM
Anna Bergström, IMM

Hur känns det att tillträda som ny prefekt för IMM?

Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet som prefekt och föreståndare vid IMM. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor utveckla forskning, utbildning och tillämpat arbete vid IMM.

IMM är en institution vid KI, men även ett nationellt expertorgan inom miljömedicin. Kan du berätta kort vad det innebär?

Det betyder att vi har ett omfattande nationellt uppdrag som innebär att vi utför kvalificerade riskbedömningar, medverkar i nationella och internationella expertgrupper, besvarar remisser och frågor från myndigheter, tar fram kunskapsunderlag samt bedriver forskning och utbildning av relevans för den tillämpade miljömedicinen. Verksamheten sträcker sig över ett brett område kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. 

Vilken är din egen forskningsinriktning?

Min forskning syftar till att öka kunskapen om hur miljö- och nutritionsfaktorer påverkar utvecklingen av allergisjukdomar och andra vanliga folksjukdomar under livets första decennier. Det övergripande målet är att identifiera modifierbara riskfaktorer och bidra till preventiva insatser hos patienter med allergisjukdomar liksom hos befolkningen i stort. En stor del av forskningen genomförs i födelsekohorten BAMSE för vilken jag är en av projektledarna.

Fem utvalda publikationer de senaste fem åren

Predictors of electronic cigarette use and its association with respiratory health and obesity in young adulthood in Sweden; findings from the population-based birth cohort BAMSE.
Sompa SI, Zettergren A, Ekström S, Upadhyay S, Ganguly K, Georgelis A, Ljungman P, Pershagen G, Kull I, Melén E, Palmberg L, Bergström A
Environ Res 2022 May;208():112760

Dietary intake and plasma concentrations of PUFAs in childhood and adolescence in relation to asthma and lung function up to adulthood.
Ekström S, Sdona E, Klevebro S, Hallberg J, Georgelis A, Kull I, Melén E, Risérus U, Bergström A
Am J Clin Nutr 2022 Mar;115(3):886-896

Fruit, vegetable and dietary antioxidant intake in school age, respiratory health up to young adulthood.
Sdona E, Ekström S, Andersson N, Hallberg J, Rautiainen S, Håkansson N, Wolk A, Kull I, Melén E, Bergström A
Clin Exp Allergy 2022 Jan;52(1):104-114

Maternal Smoking during Pregnancy and Early Childhood and Development of Asthma and Rhinoconjunctivitis - a MeDALL Project.
Thacher JD, Gehring U, Gruzieva O, Standl M, Pershagen G, Bauer CP, Berdel D, Keller T, Koletzko S, Koppelman GH, Kull I, Lau S, Lehmann I, Maier D, Schikowski T, Wahn U, Wijga AH, Heinrich J, Bousquet J, Anto JM, von Berg A, Melén E, Smit HA, Keil T, Bergström A
Environ Health Perspect 2018 Apr;126(4):047005

Body mass index status and peripheral airway obstruction in school-age children: a population-based cohort study.
Ekström S, Hallberg J, Kull I, Protudjer JLP, Thunqvist P, Bottai M, Gustafsson PM, Bergström A, Melén E
Thorax 2018 Jun;73(6):538-545