Publicerad: 2020-08-26 08:11 | Uppdaterad: 2020-08-26 08:11

Ny prefekt tillträder på BioNut

“Jag ser fram emot rollen som prefekt på Institutionen för biovetenskaper och nutrition med en blandning av entusiasm och nyfikenhet", säger professor Janne Johansson, som även ser fram emot chansen att lära känna människorna och arbetet bakom de olika grupperna på BioNut, inklusive deras breda spektra av spännande forskningsområden.

Janne Johansson är professor i biologisk demensforskning och lämnar Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) för att ta sig an rollen som prefekt på BioNut från 1 september 2020 till 31 augusti 2025. Han efterträder då Karl Ekwall. Janne har en grundutbildning i medicin från KI, inklusive en PhD, och han har tidigare arbetat på både KI och SLU i Uppsala.

Vad fick dig att söka rollen som Prefekt?

Närbild på en man
Professor Janne Johansson

”Som jag ser det, så är BioNuts engagemang fokuserat på bred och högkvalitativ biomedicinsk grundforskning, med ambitionen att ta resultaten ända till tillämpningar och behandlingar som förbättrar människors hälsa. Det här är exakt vad jag tycker att ett medicinskt universitet som KI ska fokusera på. Dessutom så har jag bra intryck av mina tidigare samarbeten med BioNut, varför jag blev positivt överraskad att få höra att jag var nominerad för rollen som prefekt, med möjligheten att bli del av en intressant institution”, säger Janne.

Största utmaningarna och vision för kommande år

Janne förutspår att en av de största utmaningarna för framtiden blir den allt tuffare konkurrensen om externa forskningsmedel. Han tror också att det blir en utmaning att skapa och vårda en kreativ, kollegial, vänlig och hjälpsam stämning bland anställda och grupper inom en institution av BioNuts storlek, men att det är något som alla tjänar på i längden.

Janne tror att BioNuts stora potential kan öka ytterligare genom att stimulera samarbeten mellan grupper inom institutionen, men han strävar även efter att öka och fördjupa samarbeten mellan BioNut och andra institutioner på KI Syd och även KI i stort. Han är säker på att forskargrupperna på institutionen genom samarbete kan attrahera externa forskningsmedel för större forskningssatsningar, samt undervisa om frågeställningar, som berör några av de största globala utmaningarna i vår tid. ”En mer konkret ambition jag har är att visa hur attraktiv BioNut är som institution, så att vi kan få in nya starka, kreativa och erfarna forskargrupper”, säger Janne.

Han ser nu fram emot att representera och ansvara för, inte bara forskningen, utan även alla andra aktiviteter på BioNut, inklusive undervisningen, core faciliteter och administrationen. Väl medveten om att även detta kommer att bli en ny utmaning för honom.

Kontakt

Janne Johansson Professor