Publicerad: 2020-04-24 15:30 | Uppdaterad: 2020-04-27 06:54

Ny ordförande och nya ledamöter till KI:s styrelse utsedda av regeringen

Regeringen har fattat beslut om de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen. Förordnandet gäller för perioden 1 maj 2020–30 april 2023.

Den 1 maj ska en ny styrelse vara på plats. Förutom de ledamöter som utses av regeringen består konsistoriet av rektor, prorektor och universitetsdirektör, tre lärarrepresentanter som utses av fakulteten, tre studentrepresentanter som utses av studentkårerna och två personalrepresentanter från KI.

Tidigare ledamoten docent Göran Stiernstedt har utsetts till ny ordförande. Nya ledamöter är:

  • professor Sophia Hober
  • generaldirektör Carin Jämtin
  • forskningschef Ingemar Petersson 

Förordnanden har förnyats för ledamöterna:

  • rektor emerita Lisa Sennerby Forsse
  • regionpolischef Carin Götblad
  • f. verkställande direktör Jonas Milton
  • professor Björn Stensaker

Ledamöter som lämnar konsistoriet:

  • f. statsråd Mikael Odenberg, ordförande
  • verkställande direktör Sofia Heidenberg
  • f. justitieråd Marianne Lundius