Publicerad: 2011-07-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny möjlighet att följa immunreaktioner med blotta ögat

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med kollegor i USA utvecklat en ny modell för att i vanligt mikroskop studera enskilda levande cellers reaktioner och interaktioner medan de pågår. Modellen har redan gett ny kunskap om hur immunförsvaret agerar exempelvis då en avstötning uppstår efter en transplantation.

Det är väsentligt att kunna studera hur de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln, de Langerhanska cellöarna, påverkas vid olika immunologiska reaktioner. Som exempel kan nämnas den autoimmuna reaktion som föreligger vid uppkomsten av typ 1-diabetes eller den avstötning som kan uppkomma efter transplantation av nya insulinproducerande celler till patienter med diabetes. Genom att, i en musmodell, föra in de Langerhanska cellöarna i främre ögonkammaren, så att de hålls synliga, kan man följa biologiska förlopp i enskilda celler under lång tid i levande organismer. Redan nu har man kunnat iaktta, på detaljnivå, hittills okända rörelser och processer hos immunceller under en avstötningsreaktion.

- Denna modell, att utan ytterligare ingrepp studera immunreaktioner i en och samma vävnad under en längre tid, ger oss helt nya experimentella möjligheter att studera de biologiska förloppen vid transplantation, cancer och autoimmunitet, säger professor Per-Olof Berggren.

Publikation:

High-resolution, noninvasive longitudinal live imaging of immune responses, PNAS online 18 juli 2011

För ytterligare frågor, kontakta: