Publicerad: 2011-06-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny metod för effektiv framställning av nervceller

[NYHET 2011-06-03] Två forskargrupper vid Karolinska Institutet presenterar i vetenskapstidskriften Cell Stem Cell en ny metod för att effektivt framställa vissa typer av nervceller med relevans för neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar. Samma forskare har tidigare visat hur man kan producera de dopaminproducerande nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att den nya kunskapen bland annat ska ge bättre möjligheter att testa nya läkemedel i nervcellskultur.

Inom regenerativ medicin hoppas man i framtiden kunna ersätta eller reparera celler som skadats eller gått förlorade vid sjukdom. Exempelvis finns förhoppningar om att kunna ersätta celler som förloras i typ 1 diabetes och vid Parkinsons sjukdom. Men för att denna utveckling ska kunna förverkligas behövs effektiva metoder för att styra stamceller till att bilda just de sorts celler som går förlorade i de drabbade patienterna. En särskild utmaning är att framställa olika sorters nervceller, eftersom det bildas flera hundratals olika sorters nervceller i hjärnan och det är viktigt att kunna framställa just de nervcellstyper som är kliniskt relevanta.

I ett gemensamt arbete har forskare inom Thomas Perlmanns och Johan Ericsons forskargrupper vid Karolinska Institutet utnyttjat kunskap om hur olika sorters nervceller bildas under fosterutvecklingen i en mycket effektiv metod för att styra stamceller till att bilda flera olika sorters kliniskt viktiga nervcellstyper. Samma forskare har tidigare kunnat framställa de dopaminproducerande nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom.

I den nu publicerade studien i Cell Stem Cell har forskarna systematiskt utnyttjat så kallade transkriptionsfaktorer - proteiner som styr geners aktivitet - för att väldigt effektivt framställa andra typer av nervceller som har relevans vid andra neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar. Metodens effektivitet har gjort det möjligt att få fram relativt rena nervcellskulturer, något som är närmast omöjligt genom att dissekera celler från nervvävnad. Metoden öppnar i sin tur nya möjligheter att använda nervceller mer effektivt i kultur som modeller för sjukdom eller för testning av läkemedelskandidater.

Publikation:

Lia Panman, Elisabet Andersson, Zhanna Alekseenko, Eva Hedlund, Nigel Kee, Jamie Mong, Christopher W Uhde, Qiaolin Deng, Rickard Sandberg, Lawrence W Stanton, Johan Ericsson & Thomas Perlmann

Transcription Factor-Induced Lineage Selection of Stem-Cell-Derived Neural Progenitor Cells

Cell Stem Cell, Volume 8, Issue 6, online 2 June 2011

För frågor, kontakta: