Publicerad: 2020-10-19 10:33 | Uppdaterad: 2020-10-21 13:11

Ny metod för att analysera funktion och genetiska fel i celler i leukemier och andra cancersjukdomar

Martin Enges forskargrupp på institutionen för onkologi-patologi har utvecklat en ny metod för att samtidigt analysera funktionen och de samlade genetiska fel som enskilda celler samlat på sig i leukemier och andra cancersjukdomar. Artikeln publiceras i den ansedda tidskriften Molecular Cell den 16:e oktober.

Metoden möjliggör studier av hur de här variationerna i cellens arvsmassa påverkar dess genuttryck, och därmed cellens funktion. Studien visar att det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att göra sådana analyser i många tusentals celler på rutinmässigt tagna prover från individer med leukemi.

Vi vet idag att de flesta cancersjukdomar inte består av exakt likadana celler. I själva verket består en individs leukemi eller tumör ofta av flertalet undergrupper av celler, eller kloner, vars egenskaper kan skilja sig åt på viktiga sätt och påverka svaret på behandling.

Konventionell genetisk diagnostik är utmärkt för att beskriva genomsnittet av tusentals eller miljoner cancerceller. Men däri kan mindre grupper av celler dölja sig, vars egenskaper endast blir tydliga om de analyseras var för sig.

Att synliggöra denna understruktur är viktigt, både i utvecklingen av mer riktad cancerbehandling, men också för att förstå hur olika kloner samspelar för att ibland undvika vår behandling.

Denna nya metod kan bli ett viktigt verktyg även för andra cancerforskare, och bidra till ny kunskap om hur cancerceller uppkommer och ibland överlever cellgiftsbehandling.

Kontakt

Martin Enge Senior Forskare