Publicerad: 2018-08-28 14:44 | Uppdaterad: 2018-08-30 15:06

Ny metod att identifiera biomarkörer för instabil åderförkalkning

Uppdatering 2018-08-30, publikationen har blivit uppmärksammad med Editorial Comment

Åderförkalkning kan utvecklas under årtionden utan att ge några besvär men när sjukdomen blir instabil kan en akut hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke), vara det första tecknet på sjukdomen. Idag saknas både blodprover och bilddiagnostik för att upptäcka instabila åderförkalkningsplack innan hjärtinfarkt eller stroke inträffar.

I en studie under ledning av Ljubica Matic och Ulf Hedin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som nyligen publicerades i JACC: Basic to Translational Science beskrivs en ny metod för att identifiera biomarkörer för instabil åderförkalkning som ger underlag för större populationsstudier där det prediktiva värdet av biomarkörer för hjärtinfarkt och stroke kan bestämmas.

I studien gjordes storskaliga molekylära analyser av åderförkalkningsplack och blodprover från en biobank av patienter som genomgått strokeförebyggande operation av åderförkalkning i halspulsådern (BiKE; Biobank for Karolinska Endarterectomies), för att identifiera proteiner i blod med orsakssamband till sjukdomen. Plack- och blodprov samlade under operationen från halspulsådern analyserades tillsammans med perifert blodprov. Genom att integrera mer än 50 000 molekyler analyserade i plack och blod identifierades enzymet biliverdin reduktas B (BLVRB) som en ny markör för plackblödning, en etablerad process i instabil åderförkalkning. Resultaten kompletterades med funktionella studier och man kunde också påvisa högre nivåer av BLVRB i perifert blod hos patienter med åderförkalkning i både halspulsådern och kranskärl.

Studien är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid gruppen Kärlkirurgi vid MMK, forskare på SciLife och i det nationella SCAPIS projektet.

Finansiering

Vetenskapsrådet, Hjärtlungfonden, Uppdrag Besegra Stroke, Stockholms Läns Landstings ALF-projektmedel, Knut- och Alice Wallenbergstiftelsen, Science for Life Laboratory och KTH Center for Applied Proteomics finansierad av familjen Erling Persson Stiftelse. Ljubica Matic är mottagare av stipendier från SSMF och Hjärtlungfonden.

Publikation

Novel Multiomics Profiling of Human Carotid Atherosclerotic Plaques and Plasma Reveals Biliverdin Reductase B as a Marker of Intraplaque Hemorrhage

Ljubica Perisic Matic, Maria Jesus Iglesias, Mattias Vesterlund, Mariette Lengquist, Mun-Gwan Hong, Shanga Saieed, Laura Sanchez-Rivera, Martin Berg, Anton Razuvaev, Malin Kronqvist, Kent Lund, Kenneth Caidahl, Peter Gillgren, Fredrik Pontén, Mathias Uhlén, Jochen M. Schwenk, Göran K. Hansson, Gabrielle Paulsson-Berne, Erika Fagman, Joy Roy, Rebecka Hultgren, Göran Bergström, Janne Lehtiö, Jacob Odeberg och Ulf Hedin

JACC: Basic to Translational Science, August 2018DOI: 10.1016/j.jacbts.2018.04.001

Editorial Comment

Internal Bleeding, Is Intraplaque Hemorrhage a Decoration or a Driver?

Kontakt

Professor/senior physician

Ulf Hedin

Phone: +46-(0)8-517 721 75
Organizational unit: Vascular Surgery
E-mail: Ulf.Hedin@ki.se

Assistant professor

Ljubica Matic

Organizational unit: Vascular Surgery
E-mail: ljubica.matic@ki.se