Publicerad: 2023-03-22 13:21 | Uppdaterad: 2023-03-22 13:20

Ny mänsklig mekanism för hudbarriärregenerering

Forskare vid Karolinska Institutet identifierade HOXC13-AS, ett humant hudspecifikt långt icke-kodande RNA (lncRNA), som spelar en avgörande roll för epidermal differentiering. Studien är publicerad i tidskriften Cell Death & Differentiation, och belyser lncRNA:s fysiologiska betydelse för epidermisbarriärens underhåll och återuppbyggnad.

Letian Zhang
Dr. Letian Zhang, försteförfattare. Foto: Privat.

När huden skadas ändrar de epidermala keratinocyterna sina tillstånd från homeostas till regenerering för att rekonstruera den epidermala barriären. Det dynamiska genuttrycket och de regleringsmekanismerna som ligger till grund för denna modifiering är dock okända. Sådan kunskap krävs för att förstå den patologiska mekanismen bakom misslyckad återepitelisering i kroniska icke-läkande sår. Även om de inte kodar för proteiner har många lncRNA identifierats som viktiga regulatorer i grundläggande biologiska processer, men deras roll i epidermal differentiering är fortfarande till stor del outforskad.

I en ny studie publicerad i Cell Death & Differentiation utförde forskare från Karolinska Institutet RNA-sekvensering i mänsklig hud samt sår och identifierade ett lncRNA, HOXC13-AS, specifikt uttryckt i mänsklig hud och dess uttryck nedreglerades avsevärt när huden skadas. Studien visar att HOXC13-AS främjar keratinocytdifferentiering, vilket är avgörande för den epidermala barriärfunktionen. Mekanistiskt interagerar HOXC13-AS med COPA-proteiner (COPI Coat Complex Subunit Alpha) som deltar i den retrograda transporten av lastproteiner från Golgi till det endoplasmatiska retikulumet (ER).

– Vår studie visar att interaktionen mellan HOXC13-AS och COPA-proteiner stör den retrograda transporten, vilket leder till ER-stress och keratinocytdifferentiering", säger första författaren, Dr. Letian Zhang, vid institutionen för medicin Solna, som framgångsrikt nyligen försvarade sin doktorsavhandling.

Ning Xu Landén
Ning Xu Landén. Foto: MedS.

– Det specifika uttrycket i mänsklig hud och den kritiska funktionen för att reglera ER-stress gör HOXC13-AS till ett potentiellt terapeutiskt mål för en rad hudsjukdomar som visar på kronisk ER-stress, säger Ning Xu Landén, lektor vid institutionen för medicin, Solna och den som leder studien.

Studie har fått stöd av:

  • Vetenskapsrådet
  • Ragnar Söderbergs Stiftelse
  • Welander och Finsens Stiftelse (Hudfonden)
  • LEO stiftelse
  • Cancerfonden
  • Ming Wai Lau Center for Reparative Medicine
  • Karolinska Institutet

Open access-finansiering tillhandahölls av Karolinska Institutet.