Publicerad: 2016-09-19 14:15 | Uppdaterad: 2016-09-30 19:42

Ny ledningsgrupp för SFO-V

SFO-V:s ledningsgrupp för perioden 2016-2019. Foto: Kathrin Dellblad.

Det strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) har fått en ny ledingsgrupp för perioden 2016-2019. Ny direktor är Christina Helging Opava, professor i fysioterapi vid NVS samt verksam vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ledamöterna tillträdde i juli 2016 och är utsedda av styrelsen för forskning vid KI. Den nya ledningsgruppen hade sitt första möte i september. Christina Helging Opava berättar att hon ser fram emot att, tillsammans med den nya ledningsgruppen, fortsätta arbetet med att sätta vårdforskningen på kartan, inom och utom KI, både nationellt och internationellt.

– Vi fortsätter vårt stöd till juniora forskares internationella utveckling i Global Bridges. Vi arbetar med att tydliggöra mervärdet av satsningen på vårdforskning genom att samla våra resurser i någon typ av core facilitet som kan komma alla KI-forskare till del, säger Christina Helging Opava.

Målet för SFO-V är att stärka ämnesområdet vårdforskning, och satsningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet, ett samarbete som den nya ledningsgruppen avser utsöka. Men all aktivitet i SFO-V är beroende av hur den nya forskningspropositionen faller ut.

– Just nu avvaktar vi forskningspropositionen med spänning för att få veta om regeringen fortsätter sitt stöd till de strategiska forskningsområdena, vilket är avgörande för vår framtid och vad vi kommer att kunna åstadkomma, säger Christina Helging Opava.

SFO-V:s ledningsgrupp och ledamöter

Direktor och ordförande

Christina Opava, Professor i Fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), förenad anställning Karolinska Universitetssjukhuset

Vice direktor och vice ordförande

Ulrica von Thiele Schwartz, Docent i psykologi, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Ledamöter

Louise Nygård, Professor i arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), afflierad Karolinska Universitetssjukhuset

Yvonne Wengström, Professor i Omvårdnad , Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), förenad anställning Karolinska Universitetssjukhuset

Carol Tishelman, Professor i Innovativ vård, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), förenad anställning Karolinska Universitetssjukhuset

Helena Lindgren, Docent med inriktning mot reproduktiv hälsa, enhetschef Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Lillemor Lundin Olsson, Professor i fysioterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet