Publicerad: 2018-10-02 10:57 | Uppdaterad: 2018-10-18 08:55

Ny ledning vid sektionen för fysioterapi (NVS)

Malin Nygren-Bonnier och Joanna Kvist

Sektionen för Fysioterapi vid NVS har en ny ledning from 1 oktober 2018, då Malin Nygren-Bonnier tillträder som sektionschef och Joanna Kvist som biträdande sektionschef.

Malin Nygren-Bonnier började vid sektionen med ett uppdrag som klinisk adjunkt 2003. Året därpå klev hon på sin doktorandtjänst här, därefter blev hon först adjunkt och sedan lektor.

Malin har sin huvudanställning som lektor med förenad anställning mellan sektionen och funktionsområde arbetsterapi och fysioterapi, Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har även varit biträdande sektionschef fram till nu, programdirektor för Fysioterapeutprogrammet fram till 1 september, är nu biträdande programdirektor samt biträdande forskningsgruppledare i Agneta Ståhles forskargrupp för området respiration.

Den största utmaningen är alla förändringar som pågår nu", säger Malin. "Det är mycket som händer inom hela KI:s organisation centralt. Jag ska se till att vi står stabilt medan vi tar oss igenom detta.

Tidigare har det mer varit att arbetsleda, menar Malin, men nu får jag mer personalansvar och det ska bli roligt att jobba med alla mycket kompetenta medarbetare inom både forskning, utbildning och administration.
Det är en bra sektion och jag vill förvalta den väl, säger hon stolt och med ett leende. Det ska bli roligt!

Joanna Kvist har varit lektor på sektionen sedan ett år tillbaka, och är även professor vid Linköpings universitet samt gästprofessor vid Mälardalens högskola.

Jag sökte jobbet för jag tyckte det var utmanande och spännande, säger Joanna. Det är ett bra sätt att komma in i organisationen och kunna påverka.

Hon tycker att det viktigaste blir att lära känna alla medarbetare på sektionen och på så sätt se vad det finns att göra.

Det känns som att det här är en bra arbetsplats och att det mesta fungerar bra, säger Joanna. Jag kan också se med perspektivet utifrån, som ganska ny medarbetare, vad som eventuellt skulle kunna göras bättre och hur vi ska tillfredsställa organisationen för att nå våra mål, fortsätter hon. Jag har tidigare haft en motsvarande tjänst i Linköping och jag gillar den här typen av arbete.

Joanna ser den största utmaningen i att lyckas få till en öppenhet, för att sedan kunna se övriga utmaningar och agera efter det. Från årsskiftet kommer hon att avsluta sin gästprofessur vid Mälardalen

Det roligaste blir att hänga här i huset, fortsätter Joanna glatt, att bli en i gänget, en del av det hela. Det ska bli roligt att få möjligheten att påverka!