Publicerad: 2021-03-26 09:43 | Uppdaterad: 2021-04-06 11:18

Ny ledning vid ARC

Sektionen för ARC har ny ledning från den 1 april. Erika Jonsson Laukka är ny sektionschef och Carin Lennartsson är biträdande/ställföreträdande sektionschef samt nybliven föreståndare för ARC. Till sin hjälp har de även Chengxuan Qiu, som är biträdande sektionschef med särskilt ansvar för forskningsstrategiska frågor.

Porträtt av Erika Jonsson Laukka, ny sektionschef för ARC, NVS
Erika Jonsson Laukka, ny sektionschef för ARC. Foto: Stefan Zimmerman

Hur väl känner ni varandra? / Behöver ni jobba ihop er som team?

Erika: Carin och jag känner varandra väl. Vi har båda jobbat som biträdande/ställföreträdande sektionschefer de senaste två åren.

Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med Carin som kommer att fortsätta som biträdande/ställföreträdande sektionschef samt även ta över rollen som föreståndare för ARC.

Carin: Vi har arbetat tillsammans de senaste två åren så vi känner varandra. Den största tiden har dock varit på distans och det har varit speciellt. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta samarbetet med Erika och jag hoppas att vi mycket snart får möjlighet att göra i våra lokaler på ARC.

Studioporträtt av Carin Lennartsson.
Carin Lennartsson, stf/bitr sektionschef och föreståndare vid ARC. Foto: Stefan Zimmerman

Vad ser du mest fram emot som sektionschef/bitr, stf sektionschef?

Erika: Jag hoppas på att vi snart kommer att få träffas fysiskt igen och kunna återuppta personliga diskussioner och interaktiva aktiviteter efter en tid med mycket hemmajobbande och zoom-möten.

Carin: Jag hoppas också att vi snart kan träffas fysiskt igen och med aktiva diskussioner och aktiviteter.

Vad innebär rollen som föreståndare, Carin?

Carin: ARC bildades år 2000 genom ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det nuvarande avtalet mellan KI och SU gällande ARC sträcker sig till sista december 2023. I det kontraktet framgår att ARC måste ha en föreståndare och en extern rådgivande styrelse. Föreståndaren ska också leda, informera och diskturera ARCs ekonomi, verksamhet och strategi med den externa styrelsen.

Föreståndaren har det huvudsakliga ansvaret för att verka för att forskningen vid ARC synliggörs både i akademin och utanför. Föreståndaren ska arbeta för ett samarbete med SU, myndigheter och andra organisationer som är intresserade av frågor kring åldrandet och äldre personers bibehålls och stärks.

Går det bra att kombinera bitr/stf sektionschefsrollen med föreståndarrollen?

Carin: Ja det är jag övertygad om. Tidigare föreståndare på ARC har gjort det.

Är chefsrollerna 100%-ig eller kommer ni fortsätta arbeta med det ni gjort tidigare och i så fall vad?

Erika: Jag kommer fortsätta som forskargruppsledare och driva vidare min forskning och mina datainsamlingar som jag har pågående. En stor del av min forskning är relaterad till SNAC-K projektet där jag är samordnare för den kognitiva delen av datainsamlingen. Vi har följt dessa äldre personer under 20 års tid och personligen är jag särskilt intresserad av utvecklingen av olika kognitiva funktioner samt luktfunktion i det normala åldrandet och i relation till en demenssjukdom. Jag är också involverad i andra projekt, handledning och undervisning.

Carin: Nej, dessa roller kommer inte att ta 100% av min arbetstid (även om det under vissa perioder säkert kommer att göra det). Jag fortsätter som forskargruppsledare och handledare. Jag har under många år forskat kring äldre personers levnadsförhållanden och hälsa. I dagsläget har jag huvudansvaret för några forskningsprojekt, ett handlar om utbytet av tid, omsorg och pengar mellan äldre föräldrar och deras vuxna barn. Ett annat om vilka långsiktiga effekter har pensionsåldern för hälsan sent i livet.

Jag är också projektledare och ansvarig för planeringen och genomförandet av Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD. Undersökningen har blivit uppskjuten på grund av pandemin, men vi har nu omstrukturerat undersökningen och kommer att göra telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 76 år och äldre samt ett extra urval av äldre personer i region Dalarna och Stockholm.

Vad är det första ni kommer att göra på era nya uppdrag?

Vi har redan fastställt en plan som innefattar en delvis ny organisation av ARC så det första vi kommer att göra är att driva det arbetet vidare. Jag kommer också diskutera med övriga medarbetare på ARC vad de uppfattar som viktigast att fokusera på den närmaste tiden.

Ser ni några svåra utmaningar i att vara sektionschef respektive bitr/stf sektionschef på ARC?

Erika: En utmaning för ARC är att vi är väldigt beroende av kortvariga externa anslag, så en målsättning är att säkra en stabil ekonomisk grund för ARC för de kommande åren. 

Carin: För mig personligen blir det också att hitta en bra balans mellan administrativa uppgifter och övriga sysslor såsom forskning och handledning.

Vilka är dina visioner för ARC?

 Erika: Att ARC ska fortsätta vara ett starkt forskningscenter som bedriver högkvalitativ forskning om åldrande, som utgör en mycket viktig framtidsfråga för vårt samhälle

Carin: Att vi ska fortsätta vara ett forskningscentrum som bedriver högkvalitativ internationell forskning om åldrande och äldre personers levnadsförhållanden. ARCs forskning har stor samhällsrelevans som inte kommer att bli mindre i framtiden.

Att ARC ska minska sitt beroende av kortsiktiga externa anslag, dvs jag verka för att de ekonomiska förutsättningarna vid sektionen blir mer långsiktiga och att balansen mellan interna basanslag och externa anslag hamnar något mera i jämvikt. Det är delvis en förutsättning för att vi ska kunna behålla och rekrytera forskare i framtiden.

Vad ska bli allra roligast att börja med?

Erika: Att träffa alla nya forskargruppsledare och diskutera tillsammans med dem hur de ser på ARCs framtid.

Carin: Förutom allt arbete som jag kommer att göra tillsammans med Erika så tycker jag att det ska bli extra roligt och intressant att få jobba närmare och tillsammans med de nya forskargruppsledarna vid ARC.