Publicerad: 2014-02-18 17:02 | Uppdaterad: 2014-02-19 16:46

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet presenterar i en studie i Nature Communications en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling.

I solida cancertumörer som är större än några millimeter råder vanligen både brist på syre (hypoxi) och näringsämnen, eftersom blodkärlsförsörjningen är sämre jämfört med i frisk vävnad. Det resulterar i sin tur i att cancercellerna delar sig långsammare och hamnar i ett slags vilande tillstånd och därmed också blir svårare att behandla med radio- eller kemoterapi. Efter en cancerbehandling kan dessa vilande cancerceller åter börja dela sig, något som innebär att de flesta tumörer är svårbehandlade med dagens läkemedel.

I den nu publicerade studien visar forskarna att cancerceller i syre- och näringsfattiga områden i en tumör saknar förmåga att kompensera för bristande energiproduktion i cellernas kraftverk mitokondrierna.

– Vi har identifierat en liten molekyl kallad VLX600 som i olika in vitro och in vivo-modeller visat sig fungera mot koloncancerceller som finns djupt inne i tumören och som annars är svåra att komma åt. Dessa celler har en begränsad möjlighet att kompensera bristande mitokondriefunktion med ökat glukosupptag, säger Stig Linder, professor i experimentel onkologi som lett studien.

Molekylen VLX600 är framtagen i samarbete med det Uppsalabaserade biotechföretaget Vivolux AB, där Stig Linder också sitter med i styrelsen. En klinisk studie av substansen planeras under året i samarbete med amerikanska forskare. Forskningen har finansierats med anslag från Cancerfonden, Radiumhemmets Forskningsfonder, Vetenskapsrådet, Alex and Eva Wallströms Stiftelse, samt SSF.

Publikation

Induction of mitochondrial dysfunction as a strategy for targeting tumour cells in metabolically compromised microenvironments
Xiaonan Zhang, Mårten Fryknäs, Emma Hernlund,Walid Fayad, Angelo De Milito, Maria Hägg Olofsson,Vladimir Gogvadze, Long Dang, Sven Påhlman, Leoni A. Kunz Schughart, Linda Rickardson, Padraig D’Arcy, Joachim Gullbo, Peter Nygren, Rolf Larsson & Stig Linder
Nature Communications, online 18 February 2014, doi: 10.1038/ncomms4295