Publicerad: 2022-10-03 12:36 | Uppdaterad: 2022-10-03 12:37

Ny laboratoriesäkerhetsintroduktion för laboratoriepersonal tillgänglig!

Säkerhetsenheten har tagit fram en ny kurs KI's Laboratory safety introduction för laboratoriepersonal som ska ersätta nuvarande KI's Laboratory safety test - Lab Staff. Byte av kurs kommer ske den 3 oktober 2022.

Den nya kursen är på engelska och ligger i Canvas. Den är mer omfattande än nuvarande test och kräver upp till en dag att genomgå beroende på tidigare erfarenhet. Om alla frågor har besvarats korrekt erhålls ett certifikat.

Notera att KI's Laboratory safety test - Administrative Staff kommer att finnas kvar i sin nuvarande form.

Vid frågor kontakta kemikaliesakerhet@ki.se.

Länk till laboratoriesäkerhetsintroduktion