Publicerad: 2024-03-05 12:55 | Uppdaterad: 2024-03-05 12:55

Ny kurs om att bemöta unga och stötta deras psykiska hälsa

Ungdomar Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

Hösten 2024 startar "Lyssna på unga", en kurs som riktar sig till vuxna som arbetar med unga och som vill bidra till att förbättra ungas psykiska hälsa genom att lyssna och uppmärksamma deras förmågor och styrkor. Kursen bygger på den evidensbaserade utbildningen Youth Aware of Mental health (YAM).

Det kan vara svårt att nå fram till unga, särskilt om de mår dåligt. Lyssna på unga: bemötande och tillitsskapande metoder för dig som arbetar med ungdomar har fokus på främjande och förebyggande arbete och ger dig redskap i tillitsskapande metoder, konflikthantering och hur du kan föra svåra samtal med unga.

Kursen är ett svar på efterfrågan som uppkommit i samband med utbildningen Youth Aware of Mental health (YAM) –  en utbildning som idag har över 1400 utbildade instruktörer världen över, som i sin tur har utbildat runt 150 000 ungdomar. 

– Många som utbildats har önskat en kurs som bygger på YAM:s metod att bemöta unga neutralt med fokus på deras förutsättningar och behov, men som riktar sig mot en bredare målgrupp av vuxna som arbetar med ungdomar. Denna utbildning är ett svar på det, säger kursledarna och skaparna av YAM-programmet Camilla Wasserman och Niklas Andersson