Publicerad: 2021-03-11 10:40 | Uppdaterad: 2021-03-11 14:10

Ny kurs: Medicin för journalister 7,5 hp

tidning
Grafik: Pixabay, M. Hassan

Covid-19 pandemin har satt fokus på journalistikens uppgift att granska och förmedla samhällsviktiga händelser och information. Det här är en krävande uppgift där journalistens informationsunderläge vad gäller medicin ibland kan vara en försvårande faktor.

Syftet med kursen är att du som journalist skall utveckla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom medicin, hälsa och vetenskap. Kursen kan bidra till att ytterligare skärpa din yrkesskicklighet och till att ge inblick i den senaste utvecklingen inom forskning kring medicin och hälsa.

Ansök senast den 15 april 2021.

Kontakt

Carl Johan Sundberg, kursledare

Lena Hanson, undervisning/handledning