Publicerad: 2022-01-27 16:09 | Uppdaterad: 2022-09-28 16:11

Ny kurs för att fördjupa pedagogiska kunskaper hos utbildare inom hälso- och sjukvården

En illustration av olika ikoner som är kopplade till sjukvård, samlade i m en översikt i kugghjul.
Foto: Pixabay.

Nu finns en kurs, KlinSim pedagogik, för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning.

Hej Rene Ballnus, kursansvarig och en av tre lärare på kursen. Kan du berätta mer?

Rene Ballnus
Rene Ballnus, pedagogisk utvecklare, Enheten för Undervisning och lärande.

- Kursen KlinSim pedagogik ges av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) och utgår ifrån en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för team, framtagen av KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering).

Vilka är målgruppen?

- Kursen riktar sig till alla kollegor som är involverade i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. Den riktar sig alltså till (blivande) simuleringsinstruktörer men även handledare och lärare som undervisar studenter, på till exempel ett kliniskt träningscentrum (KTC, Clinicum) eller i klinisk verksamhet - oavsett i vilken del vårdkedjan lärandet sker.

- Vi välkomnar alla med pedagogiskt intresse och uppdrag inom denna typ av träning och utbildning, oavsett i vilket program man undervisar och vilken yrkesgrupp man tillhör. Så är du och dina kollegor involverade i studenternas lärande, fundera på om ni kan anmäla er till kursen. Vi har även märkt att kursen är givande oavsett hur lång pedagogisk erfarenhet man har med sig.

Hur kan kursen bidra till ökad patientsäkerhet?

- I kursen diskuterar vi grundläggande pedagogik, som vi under dagens gång kopplar till hur man bör och kan tänka när man planerar olika typer av färdighets- och simuleringsträning, eller annan form av strukturerad undervisning. Därmed förbättrar man förutsättningar för ett effektivt lärande av viktiga kliniska färdigheter - som i sin tur leder till en förbättrad patientsäkerhet.

- Våra kursdeltagare genomför till exempel simulering för interprofessionella team där vi vet att välfungerade kommunikation och arbetsfördelning minimerar risken för fel. Och för att kunna hålla sådana utbildningsmoment krävs det pedagogisk kompetens. Detta är lika viktigt när kollegor är involverade i träning med studenter från endast ett program, som när det rör sig om undervisning av studenter på individnivå. Och här vet vi också att strukturerad träning av individuella kliniska färdigheter leder till en förbättrad patientsäkerhet.

Vad gör du på KI förutom att utbilda på KlinSim-kursen?

- Jag lärare i andra pedagogiska kurser som ges av UoL, som Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK). Jag driver också samverkansarbeten med kliniska verksamheter inom Region Stockholm, där vi stödjer förbättring av utbildningskvalitén inom respektive kliniks VIL/VFU, och genomför behovsanpassade, coachande aktiviteter.

- Dessutom arbetar jag med uppdatering av våra digitala stödverktyg för pedagogik inom VIL och jag har precis fått förtroendet att leda en strategisk grupp på UoL som ska utveckla och samverka kring det interprofessionella lärandet (IPL). Ett arbete som jag ser mycket fram emot!

Lärare på KlinSim-kursen är Carina WallingstamAnnika Alm Pfrunder och Rene Ballnus.

Kontakt

Rene Ballnus Pedagogisk utvecklare