Publicerad: 2019-11-15 13:26 | Uppdaterad: 2019-11-15 14:10

Ny kunskapsöversikt om arbete efter hjärtinfarkt

Dödligheten vid hjärtinfarkt har minskat och fler som drabbas kan fortsätta att arbeta. För att den som fått hjärtinfarkt ska kunna arbeta igen behöver personens fysiska arbetskapacitet vägas mot kraven i arbetet och hänsyn tas till arbetsmiljön. Det visar den kunskapssammanställning som IMM-forskarna Per Gustavsson och Petter Ljungman nyligen presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Per Gustavsson och Petter Ljungman, IMM.  Foto: Adam Fredholm/AFA Försäkring