Publicerad: 2008-11-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny kunskap om orsakerna till fotsår hos diabetiker

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en förklaring till att diabetiker så ofta drabbas av svårläkta fotsår. I en studie, som i veckan publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, har de visat att högt blodsocker hämmar den så kallade transkriptionsfaktorn HIF-1, vilket i sin tur försämrar viktiga mekanismer för sårläkning.

HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor 1) reglerar de processer som anpassar celler till låg syrekoncentration (hypoxi). I den nu publicerade studien kunde forskarna se en tydlig koppling mellan högt blodsocker och försämrad funktion hos HIF-1, i så väl isolerade celler och djurmodeller som hos patienter med diabetes. Den försämrade funktionen hos HIF-1 ledde sedan till försämrad cellmobilitet och förmåga till nybildning av blodkärl, vilket kraftigt försvårade sårläkning.

I sin artikel föreslår forskarna också specifika molekylära mål för nya framtida behandlingar av diabetiska fotsår. Bland annat menar de att sårläkningen kunna förbättras genom att man återställer HIF-1 till normal nivå i sårområdet, antingen med substanser som uppreglerar HIF-1, eller genom att HIF-1 introduceras i såret med ett konstgjort virus.

Man räknar med att det i Sverige finns cirka 400 000 personer som lider av någon form av diabetes. Fotsår är en vanlig och fruktad komplikation, som i värsta fall kan leda till amputation.

Publikation:

"Stabilization of HIF-1 is critical to improve wound healing in diabetic mice", Ileana Ruxandra Botusan, Vivekananda Gupta Sunkari, Octavian Savu, Anca Irinel Catrina, Jacob Grünler, Stina Lindberg, Teresa Pereira, Seppo Ylä-Herttuala, Lorenz Poellinger, Kerstin Brismar och Sergiu-Bogdan Catrina, PNAS Online Early Edition, 17-21 november 2008.

För mer information, kontakta: