Publicerad: 2009-11-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny kunskap om genetiska orsaker bakom RA

Två artiklar som nyligen publicerats online i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics ger ny förståelse för hur sjukdomsorsakande immunreaktioner uppkommer vid reumatoid artrit (RA) genom en samverkan mellan genetiska faktorer och omgivande miljö. Forskare vid Karolinska Institutet har medverkat i båda studierna.

I den ena studien har forskarna använt en ny metod för analys av genetisk risk för att beskriva en serie nya mottaglighetsgener för RA. I den andra studien visas hur samverkan mellan rökning och de viktigaste genetiska riskfaktorerna för RA kan ge upphov till immunreaktioner mot enzymet alpha-enolas. Denna immunreaktion kan i sin tur ge upphov till ledinflammation. Forskarna hoppas att den nya kunskapen ska öka möjligheterna att förhindra att de immunreaktioner som orsakar RA uppstår.

RA, även kallad ledgångsreumatism, är en kronisk så kallad autoimmun sjukdom. Den drabbar i första hand olika leder i kroppen men kan också sprida sig till andra organ i. Enligt Reumatikerförbundet är omkring 1 procent av Sveriges befolkning är drabbad.

Studierna i de nu publicerade artiklarna har genomförts i samarbete med forskare vid bland annat Imperial College i London, Brigham and Women's Hospital i Boston och Uppsala universitet. Från Karolinska Institutet har forskare vid Institutionen för medicin, Solna, samt Institutet för miljömedicin deltagit.

Publikationer:

Soumya Raychauduri et al

Genetic variants at CD28, PRDM1 and CD2/CD58 are associated with rheumatoid arthritis risk

Nature Genetics, AOP 8 November 2009, doi: 10.1038/ng.479

Hiba Mahdi et al

Specific interaction between genotype, smoking and autoimmunity to citrullinated ±-enolase in the etiology of rheumatoid arthritis

Nature Genetics, AOP 8 November 2009, doi: 10.1038/ng.480

För frågor, kontakta: