Publicerad: 2017-08-25 09:15 | Uppdaterad: 2017-09-03 16:54

Ny konferens samlade nordiska doktorander på KI

Doktorander från hela Norden kom till KI i slutet av augusti för att vara med på det nystartade NordDoc-nätverkets första konferens. Inriktningen var tvärvetenskaplig med fokus på starka forskningsområden inom medicin och hälsa i Norden och hur man bygger nätverk och karriär.

NordDoc-nätverket grundades för mindre än ett år sedan och består idag av 17 universitet inom medicin i Norden. Årets konferens ”The Nordic PhD Summit - Health Sciences Across Borders” öppnades av KI:s nye rektor Ole Petter Ottersen i Aula Medica, och lockade över 250 deltagare, varav majoriteten doktorander från de olika nordiska länderna.

– Konferensen hade som mål att doktorander, som ju naturligtvis är väldigt fokuserade på sin specifika forskning, även skulle få möjlighet att vidga sina perspektiv, bygga på sina nätverk och få karriärråd. Vi ville även föra samman juniora som seniora forskare och handledare, säger Sandra Falck, en av arrangörerna och forskningssamordnare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Förutom forskarföreläsningar fick doktoranderna vara med i mindre så kallade ”peer mentoring groups” med mixade nordiska deltagare inom samma forskningsområde. Även så kallad ”career speed dating” genomfördes med tolv experter som stod vid olika bord och gav tips om hur man kan bygga en akademisk karriär.

Martin Bergö– Konferensen hade ett tydligt framåtblickande, interaktivt fokus, och vi hade även så kallade ”scientific breakout sessions” i smågrupper på sex stycken olika teman såsom cancer, neurovetenskap och diabetes. Då fick tre seniora forskare prata ihop sig innan och sedan gemensamt diskutera forskningsfältet generellt och vad de tror händer inom fältet om fem till tio år, tillsammans med doktoranderna. Det här var ett nytt koncept, och många fler kom till tals än vanligt i grupperna, säger Sandra Falck.

Ännu inväntar nätverket deltagarnas utvärderingar av konferensen, men redan har mycket positiv återkoppling om programmet hörts, berättar Sandra Falck. Nästa konferens anordnas i Helsingfors 2018 och därefter i Århus 2019.

Text: Helena Mayer