Publicerad: 2011-03-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny internationell satsning på virusforskning

[NYHETSTIPS 2011-03-11] Ett nytt nätverk av världens ledande medicinska virologer i 26 länder, däribland Sverige, bildades den 9 mars under ett möte i Washington DC, i USA. Global Virus Network (GVN) som nätverket heter, ska vara en världsomspännande resurs för identifiering, utredning och kontroll av virussjukdomar som utgör ett hot mot mänskligheten. I dag drabbar virusinfektioner inte bara ett litet geografiskt område. I vår globaliserade värld kan de spridas snabbt till hela mänskligheten. Därför kommer GVN att vara avgörande för effektiva lösningar.

GVN ska arbeta för ökat internationellt forskningssamarbete inom virologi, informera och utbilda makthavare och hälso- och sjukvårdsorganisationer vid akuta virusutbrott samt öka nyrekryteringen av virologer, vilka det i dag råder akut brist på.

- I Sverige har medicinsk virologi traditionellt sett varit stark, men under de senaste åren har allt färre läkare rekryteras till forskning inom området. Jag är personligen mycket nöjd med att vi nu har en världsomspännande organisation för sökandet efter nya virus, men också för vidare forskning om redan kända virus som orsakar sjukdomar som multipel skleros och reumatoid artrit, säger Anders Vahlne, professor i klinisk virologi vid Karolinska Institutet och avdelningschef för GVN i Sverige.

För frågor, kontakta: