Publicerad: 2022-09-02 11:17 | Uppdaterad: 2022-09-02 11:17

Ny intern miljökurs för alla medarbetare

En ny intern kurs om vårt miljöarbete har utvecklats för alla medarbetare. Medarbetare ska ta kursen en gång varje år och får insyn i miljöarbete och -ledningssystem.

En ny intern miljökurs har utvecklats för alla medarbetare. Kursen har utvecklats då vi fortfarande är den enda institution på KI som är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och behöver en kurs som är anpassad efter vår institutions miljöarbete och ledningssystem.  Kursen ger en insyn i vår miljöorganisation, våra mål och utmaningar. Kursen tar också upp vad vi har åstadkommit hittills, tips på vad man själv kan göra för att bidra positivt till miljöarbetet och vem man vänder sig till om man har frågor eller förslag på förbättringar.

  • Alla medarbetare ska gå kursen en gång om året med start i år.
  • Kursen tar ca 30 minuter att genomföra och kan göras via datorn eller mobilen. Ni hittar kursen på medarbetarportalen efter att man loggat in.

Förslag på förbättringar eller uppdateringar på kursen kan lämnas i samband med att man går kursen eller till ett miljöombud. Tillsammans kan vi göra kursen aktuell och uppdaterad.

Kursen

Ni hittar kursen på sidan om Miljöledningssystem

Kontakt

Tove Berg Handläggare
08-524 882 70