Publicerad: 2021-03-23 14:50 | Uppdaterad: 2021-03-23 14:55

Ny IMM-rapport: Adverse Outcome Pathways – principles and applications

Författare: Anna Beronius, Penny Nymark och Emma Wincent

Adverse Outcome Pathways (AOP) har fått ökad användning inom riskbedömning och metodutveckling och fungerar som plattform för samarbeten mellan forskare, metodutvecklare och riskbedömare inom olika discipliner. AOP:er möjliggör strukturerad sammanställning av befintliga mekanistiska, toxikologiska och epidemiologiska data och kunskap, och används som verktyg för att väga samman och tolka olika typer av data för att dra slutsatser om hälsorisker från miljöfaktorer. Genom att beskriva specifika kritiska steg i toxikologiska händelseförlopp som leder till negativa hälsoeffekter så kan AOP:er till exempel användas vid utveckling av nya djurfria testmetoder.

Syftet med den här rapporten är att introducera principerna för AOP-metodik och beskriva olika tillämpningar av AOP:er i forskning, metodutveckling och riskbedömning. Vi ger några exempel på hur AOP:er har utvecklats och tillämpats i olika forsknings- och regulatoriska sammanhang. I början av rapporten finns en kort sammanfattning på svenska.

Länk till IMM-rapport 1/2021: Adverse Outcome Pathways – principles and applications