Publicerad: 2024-02-16 11:14 | Uppdaterad: 2024-02-28 16:20

Ny hemsida stärker föräldrar med egen adhd

Kvinna som ler
Docent Tatja Hirvikoski

Hemsidan ”Föräldrar med adhd” har nyligen lanserats av Riksförbundet Attention. Syftet är att stärka föräldrar med egen adhd-diagnos. Bakom sidan ligger flera års forskning, metodutveckling och samarbeten över organisationsgränserna.
-Det började med att vi på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) fick ett uppdrag av Socialstyrelsen, berättar docent Tatja Hirvikoski.

Uppdraget var att undersöka vad som fanns gällande föräldrastödsprogram för föräldrar med egen adhd, samt att ta fram en första skiss för ett anpassat föräldrastödsprogram.
- På KIND har vi länge drivit olika projekt för vuxna med adhd, och föräldraskap är ett område som ofta kommer upp, berättar Tatja Hirvikoski. Många berättar att de inte riktigt orkar eller klarar av att vara den förälder de vill vara. Föräldrar med adhd kämpar ofta med ständig stress i vardagen och i familjelivet.

Kartläggningen som gjordes visade ett stort behov av vetenskapligt utvärderade insatser riktade specifikt till föräldrar med egen adhd-diagnos. Projektet växte och doktorand Therese Lindström på KIND har jobbat med föräldraskapsfrågor vid ADHD sedan 2016 i flera olika projekt. 
-När forskningsprojekten började bli klara kände vi att vi vill nå ut med kunskapen, säger Tatja Hirvikoski. 

Skärmbild av hemsida med rubriken Föräldrar med adhd
Hemsidan Föräldrar med adhd

Från forskning till användning

För att nå ut med kunskap från forskningsprojekten samarbetar KIND med Habilitering & Hälsa i Region Stockholm, som driver ett metodutvecklingsprojekt i ihop med Riksförbundet Attention. Med medel från Allmänna Arvsfonden och tillsammans med representanter för projektets primära målgrupp (föräldrar med egen adhd) tas tre digitala produkter fram. Den första är hemsidan ”Föräldrar med adhd” som nu lanserats. Hemsidan utforskar en rad olika ämnen, allt från vardagliga stressmoment som matlagning och städning till mer komplexa frågor som känsloreglering och hur man kan vara konsekvent i sitt föräldraskap när man själv kämpar impulskontroll och bristande arbetsminne.

På hemsidan finns film-, ljud- och textreportage med profession och föräldrar. Där finns också animerade filmer som man kan titta på tillsammans med barnen, och som kan leda till samtal i familjen. 
-En personlig favorit är det efterfrågade temat acceptans, berättar Tatja. Det är så många missuppfattningar kring begreppet. Man kan tro att det innebär att man ska tycka om något, eller bara ”acceptera och ge upp”. Men så är det inte! Jag tycker intervjufilmen förklarar det så bra, hur man kan acceptera läget som det är och agera utifrån det. Jag tycker också att alla föräldraröster i poddarna är superintressanta att lyssna på. Jag hoppas att hemsidan kan ge igenkänning, nya insikter, stärkt självförtroende i föräldraskapet och bidra med ett och annat vardagstips, säger Tatja Hirvikoski. 

Kontakt

Una Prosell Kommunikatör
+46852482346