Publicerad: 2021-11-17 09:14 | Uppdaterad: 2021-11-17 11:18

Ny handlingsplan för miljö och klimat

Sustainable Development Agenda 2030
Hållbar Utveckling Agenda 2030 Foto: Gabriel Holmbom Eg Design/CONCORD Sverige

Rektor har beslutat om Handlingsplan miljö och klimat 2021–2024. Handlingsplanen konkretiserar målen i KI:s Klimatstrategi 2030 och är en del av universitetets miljöledningssystem.

KI vill vara med och bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna. För KI betyder det att vi ska driva utvecklingen av kunskap om klimatförändringar och hälsa, samtidigt som vi minimerar KI:s egen klimatpåverkan.

Handlingsplanen, som är framtagen av Rådet för miljö och hållbar utveckling, förtydligar vad det innebär för KI och vad som behöver göras.

Handlingsplanen är en del av KI:s miljöledningssystem och ett stöd för institutionernas eget arbete med att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan från verksamheten.

Vi kan alla, utifrån våra roller och kompetenser på KI, bidra till att miljö- och klimatmålen nås. 

I enlighet med Högskolelagen ska KI arbeta för en hållbar utveckling och enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter ska KI ha fastställda miljömål för verksamheten med tillhörande handlingsplan.