Skip to main content
Publicerad: 2020-01-21 14:42 | Uppdaterad: 2020-01-21 14:53

Ny handläggningsordning för arbetsfördelningen mellan institutionerna och GMO

Den 10/1 beslutade universitetsdirektör Katarina Bjelke den nya handläggningsordning som reglerar ansvar- och arbetsfördelning mellan institutionerna och GMO vid handläggning av projekt som finansieras av EU och av amerikanska federala finansiärer.

Den nya handläggningsordningen är en revision av de överenskommelser som gällde tidigare och de största förändringarna i den nu gällande versionen mot de tidigare är att GMO tar en mer aktiv roll i diarieföring av handlingar och att uppgifter i Avtalsreskontra är aktuella. Vi har också fått en tydligare reglering av ansvar mellan institutionerna och GMO.

Översynen av överenskommelsen har genomförts av representanter från GMO tillsammans med representanter från nätverken för ekonomer och administrativa chefer vid institutionsgrupperna Solna, Nord och Syd. Under arbetet träffades representanterna vid tre tillfällen för att diskutera formatet för överenskommelsen och ansvars- och arbetsfördelningen mellan GMO och institutionerna. Den fullständiga kretsen av administrativa chefer har beretts möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag via skriftlig beredning.

Den nya handläggningsordningen i sin helhet hittar du här på GMO:s sida på medarbetarportalen.