Publicerad: 2024-03-20 17:03 | Uppdaterad: 2024-05-16 15:40

Ny handbok ger konkreta tips för interprofessionellt lärande och samarbeten

Kvinna i labbrock tittar in i kameran och ler. Hennes ansikte reflekteras i en glasdörr.
Foto: Liza Simonsson.

Nu finns en ny handbok om interprofessionellt lärande (IPL) för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården. Handboken kan användas för vägledning, både i dagligt arbete och i möten med studenter. 

Hej Rene Ballnus, du har ingått i arbetsgruppen. Vem kan använda handboken och hur kan den användas?

– Boken riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Den ska ge praktisk vägledning för ökat interprofessionellt lärande och samarbete i våra team. Både i det dagliga arbetet och vid handledning av studenter och medarbetare. Den ger handfasta tips kring det kontinuerliga arbetet med interprofessionellt lärande och samarbete i våra team och verksamheter, för att bland annat öka patientsäkerheten och skapa en bättre arbets- och lärandemiljö, säger Rene Ballnus, chef för område Pedagogik i VIL, Undervisning och lärande.

Vad innebär interprofessionellt lärande?

– IPL (interprofessionellt lärande) innebär att två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra vårdkvalitén. Det kan ske i samband med strukturerade lärandeaktiviteter, men det kan även uppstå spontant i möten i olika sammanhang på campus eller inom verksamheten i region och kommun. Lärandet kan ske mellan studenter, medarbetare och lärare och i diverse konstellationer mellan dessa grupper.

Vilka utmaningar finns med interprofessionellt lärande?

– Om vi tittar på IPL för våra studenter kan utmaningen vara att det ibland upplevs som svårt att starta IPL-aktiviteter när det inte ges tid och utrymme. Det kan till exempel handla om logistikfrågor när studenter inte är placerade tillsammans inom verksamheten, eller kännas svårt att kunna integrera det i kursplanen.

– Det är också lätt att missa att medvetandegöra för studenter när de har varit med om interprofessionellt lärande, att de får möjlighet att reflektera över just de interprofessionella perspektiven i respektive lärandeaktivitet, avslutar Rene Ballnus.

Fördelar med interprofessionellt lärande 

Både nationell och internationell forskning visar att en rad områden kan förbättras med interprofessionellt lärande och samarbete:

  • Ett gott interprofessionellt samarbete leder till färre misstag mellan kollegor och bidrar till en högre patientsäkerhet och ökad vårdkvalitet.
  • En förbättrad arbetsmiljö leder inte bara till ett trevligare dagligt arbete och mindre stress för medarbetare, utan kan även bidra till en lägre personalomsättning.
  • Interprofessionella team kan ge en effektivare vård, vilket bland annat kan ge kortare vårdtider och bättre följsamhet hos patienterna. 
  • Även lärandemiljön kan förbättras, både för medarbetare och studenter i våra verksamheter.

(Reeves et al., 2013, 2018; WHO 2010)

Bakgrund

”Handbok för interprofessionellt lärande och samarbete” är skriven av Ann-Sophie Cissé och Malin Horngren vid Södersjukhusets Center för interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS), i samarbete med Rene BallnusUndervisning och lärande, KI.

Upptakten till boken var den tyska handboken ”Handbuch für Lernbegleiter auf interprofessionellen Ausbildungsstationen”, som även översattes till engelska och gavs ut av Robert Bosch Stiftung (Sottas et al., 2020).

Delar av ”Handbok för interprofessionellt lärande och samarbete” har sin grund i den tyska och engelska handboken som översatts. Men då interprofessionellt lärande och samarbete i Sverige omfattar både grundutbildning och vidareutbildning kom Robert Bosch Stiftung överens med Center för interprofessionellt lärande och samarbete samt Enheten för undervisning och lärande (KI) att handboken skulle utökas betydande.

Den ger i sin nuvarande form praktisk vägledning och beprövade verktyg för handledning och utbildning, inte bara av studenter utan även medarbetare på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och i hemsjukvård.

Kontakt

Rene Ballnus Avdelningschef
+46852483884