Publicerad: 2022-01-11 16:56 | Uppdaterad: 2022-01-24 11:16

Ny GUA från årsskiftet

Porträtt av Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, vid NVS.
Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, vid NVS. Foto: Ulf Sirborn.

Den 1 januari 2022 tillträdde Maria Hagströmer, sektionen för fysioterapi, uppdraget som utbildningsansvarig på grund- och avancerad nivå (GUA) här vid NVS. Det är ett uppdrag hon känner sig hedrad över att ha fått och hennes vision är att i samarbete med kollegor arbeta för en utbildning av högsta kvalitet på institutionen.

Var du beredd på att bli nominerad till GUA?

– Nej, inte direkt. Även om jag har stort intresse för utbildningsfrågor och min professur är inom utbildning och forskning så har jag senaste åren haft fokus på forskarutbildning och forskningsfrågor.

Vad är din erfarenhet av att arbeta med utbildning/utbildningsfrågor?

– Jag har med stor passion arbetat med undervisning på KI sedan 1999. Från början mest på grundnivå men efter disputationen 2007 även på avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag har erfarenhet av kursansvar på alla nivåer, drivit pedagogiska utvecklingsprojekt, suttit som lärarreprepresentant i programråd och tidigare programnämnd, varit utbildningsansvarig och senare sektionschef med övergripande ansvar för utbildning på sektionen för fysioterapi. Jag har under två år på Sophiahemmet högskola byggt upp forskarutbildningen där och i rollen som prefekt varit övergripande ansvar för kurser inom sjuksköterskeprogrammet och flera specialistsjuksköterskeprogram. Har varit delaktig i UKÄ-utvärderingar både vid KI och Sophiahemmet Högskola.

– Jag är också en av bedömarna av pedagogisk kompetens till RU för tjänster med inriktning mot utbildning. Har deltagit i olika utbildningsrelaterade arbetsgrupper på KI.

– Jag är även sedan år 2011 medlem av KI:s pedagogiska akademi.

Behövde du betänketid för att tacka ja till uppdraget?

– Ja. Jag kände mig otroligt hedrad att bli nominerad och tillfrågad om uppdraget, men hade ju inte tänkt i dessa banor så jag behövde väga för- och nackdelar samt fundera över vad i min befintliga portfölj jag kunde skära ner.

– Att få arbeta över sektionsgränserna, med fler professioner och ett gemensamt mål gjorde ändå svaret enkelt.

Vad har du för planer och visioner som nytillträdd GUA?

– Min första plan är att sätta mig in i arbetet och lära av allt bra som redan görs vid institutionen. Tacksam att Anna Carin Wahlberg och Sofia Vikström är kvar som biträdande GUA. Jag vill också träffa alla program och sektioner som är inblandade i undervisning på NVS för att höra vad dom tycker fungerar bra och vilka utmaningar dom ser.

– Jag ser fram emot att lära mer om all utbildning vi har vid NVS och tillsammans arbeta för utbildning av högsta kvalitet.