Publicerad: 2014-10-27 10:25 | Uppdaterad: 2015-12-07 16:23

Ny forskningsstudie om att minska risken för bröstcancer

Per Hall Foto: Gustav Mårtensson

En ny forskningsstudie, Karma Prisma, inleds i samarbete mellan Karolinska Institutet och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Ansvarig för studien är professor Per Hall vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Studien skall pågå under två år och fokuserar på läkemedlet tamoxifen som idag används för att minska risken för återfall hos kvinnor som har haft bröstcancer. Man tror också att bröstcancerrisken hos friska kvinnor minskar vid användning av detta läkemedel. Förhoppningen är att Karma Karisma skall identifiera den optimala doseringen av läkemedlet med minskad risk för bröstcancer och samtidigt ger färre biverkningar, säger Per Hall. Kvinnorna som ska delta i studien kommer från bröstcancerstudien Karma 2011-2013.