Publicerad: 2016-03-10 11:07 | Uppdaterad: 2017-11-22 16:44

Ny forskning om kosttillskott vid förstadium till Alzheimers sjukdom presenteras på internationell konferens

Ett kostbaserat näringstillskott kan bidra till att bevara förmågan att genomföra vardagliga uppgifter, samt motverka att hjärnan krymper hos personer med ett förstadium till Alzheimers sjukdom (AD).

Det visar preliminära resultat från kliniska prövningar i projektet European LipiDiDiet. Forskningen presenteras i dag, den 10 mars, under Advances in Alzheimer’s Therapy (AAT) konferensen i Aten, Grekland.

Läs ett pressmeddelande om nyheten här.

Studien är den första i sitt slag att visa på sambandet mellan en intervention i form av ett kosttillskott med flera olika näringsämnen och bibehållen hjärnvävnad och episodiskt närminne hos personer med ett förstadium till AD, så kallad prodromal Alzheimers sjukdom. Kosttillskottet har dock ännu inte visat effekter på global kognitiv funktion med de mått som använts i studien.

Kosttillskottet verkar stabilisera

I studien – som är en så kallad randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie – ingick från början 311 patienter med prodromal AD, indelade i två grupper. Den ena gruppen har under två års tid dagligen druckit ett kostbaserat näringstillskott med ”Fortasyn Connect”, en specifik blandning av Omega-3-fettsyror, aminosyror, vitaminer och andra näringsämnen. Den andra halvan av gruppen fick placebo i form av en dryck utan Fortasyn Connect.

Resultaten som presenteras under konferensen i Aten visar att patienter i gruppen som har druckit kosttillskottet löpte mindre risk att drabbas av volymförlust i hjärnan. Det både sett till hela hjärnan och till området hippocampus som är starkt kopplat till närminnet, och som är det första att drabbas vid AD. Patienter som drack kosttillskottet fick också bättre resultat på ”Clinical Dementia Rating - Sum of Boxes” – ett kombinerat mått för förmågan att tänka och utföra vardagliga uppgifter, så som att betala räkningar eller hitta till busshållplatsen. Det gällde framförallt patienter som hade en hög kognitiv förmåga i början av studien.

Miia Kivipelto. Foto: Erik Cronberg.– Resultaten är preliminära och vi behöver gå vidare med denna studie och mera forskning innan vi kan säga vilken effekt detta eller andra kosttillskott verkligen har. Samtidigt ger resultaten lite hopp. De senaste 30 åren har över 200 randomiserade studier med fokus på AD gett ett negativt resultat vad gäller förmågan att bromsa eller bota sjukdomen. Att en produkt, i detta fall näringstillskott i medicinska syften, verkar skydda hjärnan från förlust av vävnad är absolut värt att fortsätta undersöka, säger professor Miia Kivipelto, studieledare för de kliniska prövningarna i Sverige och verksam vid Karolinska Institutets (KI) institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för neurogeriatrik och Aging Research Center.

I dagsläget finns ingen medicinsk behandling för patienter med prodromal AD, och inte heller någon botande behandling mot utvecklad AD. Forskning med fokus på förebyggande och uppbromsande insatser för patienter med ett förstadium till AD är därför mycket viktig.

– Ju tidigare åtgärder kan sättas in desto mer har både patienter, vård och samhälle att vinna, säger Yvonne Freund-Levi, forskare i projektet och docent vid NVS, sektionen för klinisk geriatrik.

Europeiskt samarbete

European LipiDiDiet är ett europeiskt samarbete mellan 16 universitet och forskningsinstitutioner, finansierat av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Projektet innefattar allt från grundforskning till kliniska prövningar, med syfte att beforska förebyggande och uppbromsande åtgärder vid Alzheimers sjukdom och åldrande genom kost, och då särskilt Omega-3-fettsyror.

European LipiDiDiet koordineras av professor Tobias Hartmann vid Saarland University i Tyskland, och den kliniska studien har letts av professor Hilkka Soininen vid University of Eastern Finland.

Vid KI och NVS är fyra forskare delaktiga i projektet; professor Miia Kivipelto och docent Alina Solomon, båda vid sektionen för neurogeriatrik och Aging Research Center, samt professor Lars-Olof Wahlund och docent Yvonne Freund-Levi vid sektionen för klinisk geriatrik.

Ytterligare två svenska forskare arbetar med projektet; docent Deborah Gustafsson och professor Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

För ytterligare information om forskningsprojektet, vänligen se: http://www.lipididiet.eu

Deltagande partners i LipiDiDiet-projektet

Saarland University, Germany, University of Eastern Finland, University of Szeged, Hungary, Tel Aviv University, Israel, Stichting Katholieke Universiteit - Radboud University Nijmegen Medical Center, The Netherlands, University of Gothenburg, Sweden, Nutricia Research, The Netherlands, Karolinska Institutet, Sweden, Academy of Sciences of the Czech Republic - Institute of Physiology, VU University Medical Center, The Netherlands, University of Bonn, Germany, European Research and Project Office GmbH, Germany, Heidelberg University Hospital, Germany, University Hospital of Tübingen, Germany, Central Institute for Mental Health, Germany, University Hospital Regensburg, Germany.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta:

Professor Miia Kivipelto
Telefon: 0739-940922
E-post: Miia.Kivipelto@ki.se

Professor Lars-Olof Wahlund
Telefon: 0707-892045
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

alt.

Susanna Cronfalk, samordnare
Telefon: 08-585 838 85
E-post: susanna.cronfalk@ki.se

Selma Wolofsky, kommunikatör
Telefon: 08-524 839 23
E-post: selma.wolofsky@ki.se