Publicerad: 2007-10-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny forskarskola i global hälsa

En forskarskola som ska drivas av Umeå universitet i samarbete med Karolinska Institutet får 2,3 miljoner kronor årligen i fem år av Vetenskapsrådet.

Forskarskolan i global hälsa är en av de forskarskolor som Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att utlysa under 2007. Forskarskolan kommer att fokusera på forskning om globala sjukdomar som HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. Målet är även att ta fram strategier för bättre sexuell och reproduktiv hälsa samt studera rättighetsfrågor som hälsosystem och hälsoekonomi.

Umeå universitet kommer att driva forskarskolan i samarbete med Karolinska Institutet. Forskarskolan inom global hälsa får totalt 11,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta: