Publicerad: 2022-12-07 11:51 | Uppdaterad: 2022-12-08 08:42

Ny forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet har tillsammans med Stockholms universitet och Linköpings universitet fått medel av Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola för personer som undervisar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Syftet är att bygga en plattform som integrerar pedagogisk teori med undervisningspraktik inom medicin och vård. 

Terese Stenfors
Terese Stenfors Photo: Ulf Sirborn

En forskarskola innebär att doktorander från flera lärosäten antas i ett program med olika gemensamma aktiviteter i form av till exempel kurser, seminarier och internationella utbyten.

- Det här är en unik möjlighet och det ska bli väldigt roligt att starta forskarskolan, säger Terese Stenfors, medsökande från institutionen för Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Vi har flera forskare på KI som är aktiva på en rad olika institutioner som undersöker undervisning och lärande i hälso- och sjukvården och ett nationellt samarbete av detta slag innebär ett viktigt bidrag till att gemensamt utveckla detta fält.

Den nya forskarskolan ska fokusera på fem teman:

  1. Tillämpning av basvetenskapliga kunskaper,
  2. studenters lärande i mötet med hälso- och sjukvård och klinisk praktik,
  3. förhållningssätt till undervisning,
  4. pedagogiskt ledarskap och
  5. förändring. 

Forskarskolan innebär en möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocesser, både på individ och organisationsnivå, och kan därför bidra till en bättre evidensbas och forskningsförankring av utbildningarna.

► Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Linköpings universitet samt Stockholms universitet och vänder sig till lärare som undervisar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar som läkarprogram, sjuksköterskeprogram, psykologprogram, socionomprogram, biomedicinsk analytiker med flera.

► Medverkande från Karolinska Institutet är professor Terese Stenfors, samt från Stockholms universitet professor Klara Bolander Laksov, från Linköpings universitet biträdande professor Pia Tingström och professor Madeleine Abrandt Dahlgren.

► Doktoranderna kommer att antas på respektive lärosäte i enlighet med gängse antagningsprocess, men knytas till forskarskolan genom kurser, samarbeten, handledare med mera. Medel har beviljats av Vetenskapsrådet med 21 miljoner kronor över tre år.

Kontakt