Publicerad: 2022-05-30 12:35 | Uppdaterad: 2022-05-30 12:35

Ny föreskrift om skyddsplan för transport av farligt gods med hög riskpotential

Rektor har beslutat om ny föreskrift om skyddsplan för transport av farligt gods med hög riskpotential.

Vid Karolinska Institutet (KI) hanteras kemiska och biologiska prover med farliga egenskaper, varav en del utgör s.k. farligt gods med hög riskpotential. Dessa behöver vid transport hanteras på ett sådant sätt att de inte lätt kan stjälas eller användas på icke avsett sätt.

När KI tar emot eller lämnar ut gods med hög riskpotential för transport ska det finnas en skyddsplan. Den beslutade föreskriften reglerar KI:s skyddsplan, tydliggör ansvarsfördelningen samt verksamhetsstödet gällande transportskydd inom KI.

Du kan ladda ner föreskriften på Medarbetarportalen under rubriken "Forskning" på sidan Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar.

Kontakt