Publicerad: 2021-06-10 09:37 | Uppdaterad: 2021-06-11 10:38

Ny ekonomisk modell för redovisning av utbildningskostnader

För att tydliggöra resursåtgången och säkerställa finansieringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå har beslut om en ny modell för redovisning av utbildningskostnader tagits av rektor.

Modellen fokuserar på kostnader

I korthet innebär beslutet att utbildningskostnader ska budgeteras och i större omfattning än idag utgå från den resurs som tas i anspråk för utbildningen snarare än en fördelning av inkommande utbildningsanslag. Modellen införs till att börja med för den nya läkarutbildningen.

Korrekt redovisning och möjlighet till prioriteringar

Syftet är att få en så korrekt ekonomisk redovisning som möjligt och samtidigt ge möjlighet att diskutera behov av eventuella omfördelningar och prioriteringar. Utbildningsanslaget hålls ihop på varje institution för att stödja grundutbildningsansvarig/utbildningsnämnden och kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå/fakultetsnämnden i deras arbete med prioriteringar och resurssättning.

Dialogmöten

Universitetsförvaltningen (UF) genomför nu, via ekonomiavdelningen (EA) och strategiskt ledningsstöd (STL) dialogmöten med bland andra institutionernas administrativa chefer om själva genomförandet.

Bengt Karlsson

Controller