Publicerad: 2022-10-07 10:55 | Uppdaterad: 2022-10-07 11:35

Ny docent i pediatrik vid CLINTEC

Milan Chromek
Milan Chromek

Docenturutskottet beslöt den 22 september 2022 att anta Milan Chromek som docent i pediatrik.

Milan är anknuten till enheten för pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC.

Stort grattis Milan, vad betyder utnämningen till docent för dig?

Jag älskar forskning. Som docent har jag möjlighet att söka större anslag, fortsätta forska och handleda doktorander. Man blir lite stolt också faktiskt.

Vad handlar din forskning om?

All min forskning handlar om balans:

  1. vatten- och saltbalans i kroppen och
  2. balans mellan bakterier och naturlig immunitet.

Om vi är i balans är vi friska. Störning av balansen leder till sjukdom.

Jag och mina kollegor har till exempel hittat en antimikrobiell peptid katelicidin, kroppseget antibiotikum, som produceras bland annat i njurar, urinvägar och tarmen. På möss och i kliniska studier har vi visat att nedsatt produktion av katelicidin leder till ökad risk att få urinvägsinfektion och hemolytiskt uremiskt syndrom, den vanligaste orsaken av akut njurskada hos småbarn i västvärlden. Vissa ämnen, till exempel vitamin D, stimulerar katelicidinproduktion och kan därmed skydda oss mot sjukdomar.

Urinvägsinfektioner och andra infektioner är mycket vanliga hos barn och särskilt hos barn efter njurtransplantation. Vi behandlar våra patienter med många antibiotikakurer och vissa även står på förebyggande antibiotika. Detta leder till snabbt ökande antibiotikaresistens som har blivit ett globalt problem. Att förstå och att påverka naturlig immunitet kan leda till utveckling av nya behandlingar i stället för antibiotika.

Hur firar du?

Först planerade jag inte att fira men jag har fått många gratulationer och då blev jag lite sugen på att äta en festlig middag med mina närmaste kollegor och vänner.