Publicerad: 2022-09-02 11:10 | Uppdaterad: 2022-09-02 11:20

Ny docent i kardiologi vid KI SÖS

Robin Hofmann
Robin Hofmann Foto: Fotogruppen Sös

Robin Hofmann har utnämnts till docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.

Robin disputerade 2017 med en avhandling med titeln Determination of the role of oxygen in suspected Acute Myocardial Infarction. Resultaten från studierna har påverkat riktlinjerna för syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Efter avhandlingen har forskningen till del ändrat inriktning mot att undersöka Helicobacter Pyloris effekter på blödning efter hjärtinfarkt och huruvida det kan vara en bidragande orsak till hjärtinfarkt. Han har med stöd bland annat av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet startat en av Sveriges största akademiska studier HELP-SWEDEHEART för att studera om screening för Helicobacter Pylori kan minska risken för blödning efter hjärtinfarkt.