Publicerad: 2021-10-28 11:47 | Uppdaterad: 2021-10-28 14:57

Ny docent i experimentell transfusionsmedicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Bild på Per Sandgren
Per Sandgren. Foto: Privat

Vid docenturutskottets sammanträde den 20 oktober 2021 så beslöt utskottet att anta Per Sandgren som docent i experimentell transfusionsmedicin.

Vi har glädjen att gratulera Per Sandgren och passade på att ställa några frågor till honom med anledning av docentutnämningen.

Vad betyder det för dig att bli docent?

- Den här veckan är speciell. För mig. Jag känner mig hedrad och glad och docentutnämningen känns viktig av flera skäl. För det första är titeln ett erkännande för min vetenskapliga produktion, förmåga till nationella såväl som internationella samarbeten samt den undervisning och handledning jag bedrivit genom åren. Att detta erkännande och antagning som docent är vid CLINTEC är speciellt roligt och hedrande. För det andra ger det mig förutsättning för att kunna bli huvudhandledare för doktorander. För det tredje innebär docenttiteln i de flesta fall ett automatiskt lönepåslag, utöver ordinarie lönerevision och för det fjärde hoppas jag på att docenturen ökar potentialen avseende ansökningar om forskningsanslag och tjänster.

Vad handlar din forskning om?

- Trombocyttransfusioner används idag rutinmässigt inom sjukvården och har förbättrat överlevnaden för många olika patientkategorier. Vid akuta blödningar, olika blodsjukdomar, efter stamcellstransplantation eller cytostatikabehandling behöver trombocyter tillföras.

Sammantaget studerar vi blodkomponenter - In vitro och in vivo funktionalitet och experimentella studier. Genom åren har jag främst fokuserat på faktorer involverade i initieringen av lagringsskador sk. ”lesion effects” i ett försök att optimera de förhållanden under vilka trombocyter prepareras och förvaras. För att säkerställa den hemostatiska funktionen hos mottagaren måste trombocyternas funktionalitet bevaras väl. Utveckling av nya blodprodukter, lesion effects i kombination med olika patogen-reduceringstekniker, olika näringslösningar och trombocytförvaring vid olika temperaturer har under årens lopp varit i fokus medan potentiella effekter på samspelet mellan olika trombocyt- och plasmaderivat avsedda för transfusion är dåligt beskrivna. Sådana experimentella studier kan i framtiden vara till hjälp för att inrikta sig på den kliniska effektiviteten vid transfusion av olika trombocyt- och plasmaprodukter i kombination.

Vad ska du arbeta med närmast framöver?

- Därför syftar framtida planerade studier som också involverar ett doktorandutbildningsprojekt här på CLINTEC till att fokusera på samspelet mellan nyutvecklade trombocytkomponenter och plasmaderivat.