Publicerad: 2022-06-03 13:36 | Uppdaterad: 2022-06-03 13:38

Ny docent i epidemiologi vid CLINTEC

Photo of Emilia Hagman.
Emilia Hagman. Foto: Mahshid Rasti

Docenturutskottet beslöt den 18 maj 2022 att anta Emilia Hagman som docent i epidemiologi.

Varma gratulationer till dig Emilia Hagman, anställd forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, enheten för pediatrik, till utnämningen.

Vad betyder det för dig att bli docent?

– Det är såklart hedrande att få utnämningen som docent. Det är ju delvis ett kvitto på det arbetet jag gjort, men öppnar förhoppningsvis även för fler möjligheter och samarbeten, både nationellt och internationellt.

Varför har du valt att forska inom epidemiologi?

– Jag blev såld på att jobba med big data under min doktorandtid. Jag fick upp ögonen för de möjlighet det för med sig, men även komplexiteten och potentiella fallgropar och utmaningarna med att hantera dem. Obesitas hos barn, som är mitt forskningsområde, är en relativt ny sjukdom och det är nu första generationen vuxit upp och blivit vuxna. Den svenska longitudinella data som vi har ger oss därför möjlighet att utvärdera effekterna av barnobesitas på lång sikt. Den unika möjligheten känns både viktig och väldigt spännande.

Vad ska du arbeta med närmast framöver?

– Det jag ser mest fram emot nu är att utvärdera hälsoekonomiska konsekvenser av obesitas hos barn. Hälsoekonomi är komplext och även om det finns estimat från andra länder på hur barnobesitas påverkar hälso- och sjukvården, så är det ingen som haft så stort material med individer som är följda över tid som jag sitter på.