Publicerad: 2022-01-13 15:29 | Uppdaterad: 2022-01-13 15:29

Ny docent i cell- och molekylärbiologi vid CLINTEC

Porträttbild på Rainer Heuchel.
Docent Rainer Heuchel, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Vid docenturutskottets sammanträde den 14 december 2021 beslöt utskottet att anta Rainer Heuchel som docent i cell- och molekylärbiologi.

Grattis till utnämningen! Vad betyder det för dig att bli docent?

För mig är docentur i första hand en utmärkelse och belöning för mitt vetenskapliga och pedagogiska arbete, vilket jag är mycket glad och stolt över, säger Rainer Heuchel.

Varför är du intresserad av det här området?

– Kronisk pankreatit och pankreascancer är två extremt svårbehandlade sjukdomar. Speciellt har preklinisk bukspottkörtelcancerforskning sett en mycket viktig utveckling med genetiskt modifierade musmodeller och organoidmodeller under de senaste åren och det är spännande att följa och vara en del av detta.

Vad ska du arbeta med närmast framöver?

– Min grupps forskningsfokus ligger på undersökning av cancer/stroma cell crosstalk i bukspottkörtelcancer. Detta ledde till att vi utvecklade ett 3D-cellodlingssystem, på vilket vi kommer att utföra läkemedelsscreening (high throughput screening) för att upptäcka nya sårbarheter hos cancerceller i bukspottkörteln. Syftet är att hitta ett potent läkemedel som till sist kan testas i samarbete med vår kliniska partner Matthias Löhr.