Publicerad: 2012-06-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ny distansutbildning vid KI ger magisterexamen i demensvård

[NYHET 2012-06-13] Hösten 2012 startar Karolinska Institutet en helt ny, webbaserad uppdragsutbildning för läkare. Det är en tvåårig magisterutbildning i demensvård som ger 60 högskolepoäng.

Utbildningen riktar sig främst till allmänläkare och geriatriker, men alla med läkarutbildning är välkomna. Undervisningen sker interaktivt med självstudier och distansföreläsningar via en internetbaserad lärplattform. Det innebär att studenterna har möjlighet att arbeta samtidigt som de studerar på halvfart.

Utbildningen presenterar den senaste forskningen och bästa praxis inom demensfältet, bland annat inom diagnostik, sjukdomsmekanismer, palliativ medicin och behandling. De egna studierna och inlämningsuppgifterna är kopplade till patientfall och praktiska uppgifter. Övriga övnings- och litteraturuppgifter ligger nära det kliniska arbetet och studenterna kan redan under utbildningen använda resultaten på sina arbetsplatser.

Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen ger läkare redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Silviahemmet och ges vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i Huddinge. Efter examen erbjuds läkaren titeln Silvialäkare, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen.

Undervisningsspråk är svenska med vissa delar på engelska. Utbildningen startar den 5 november.

För frågor, vänligen kontakta: