Publicerad: 2011-03-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ny chef för innovationskontoret

[PRESSMEDDELANDE 2011-03-08] Bo-Ragnar Tolf är ny chef vid Karolinska Institutets innovationskontor. Han hoppas kunna använda sin mångåriga erfarenhet från läkemedelsbranschen för att stimulera innovationstänkande och bilda nya samarbeten mellan Karolinska Institutet och näringslivet.

Bo-Ragnar TolfFoto: Stefan Zimmerman

Karolinska Institutets innovationssystem har byggts upp successivt under många år och består av ett antal aktörer vilka tillsammans utgör ett komplett system för att omvandla forskningsresultat till nytta för patienter, vården och samhället i stort.

- Innovationskontoret är en viktig pusselbit som kopplas till det befintliga innovationssystemet. Inrättandet av kontoret har möjliggjorts genom regeringens senaste innovationssatsning och med Bo-Ragnar Tolf vid rodret kommer vi att kunna ro in fler idéer än tidigare, säger Rune Fransson, direktör för innovation och infrastruktur och koordinator av det samlade innovationssystemet.

Bo-Ragnar Tolf har en gedigen bakgrund från läkemedelsbranschen. Han har bland annat varit verkställande direktör för läkemedelsbolaget ACADIA Pharmaceuticals under nio år, arbetat vid AstraZeneca och Kabi Pharmacia Therapeutics. Nu senast kommer han från egen konsultverksamhet. Han sitter även i styrelserna för tre Karolinska Development-bolag.

- Det känns som att jag knyter ihop säcken nu när jag får arbeta i början av innovationsprocessen. Det ska bli väldigt spännande att försöka locka fram entreprenörskap ur studenter och forskare vid Karolinska Institutet, säger Bo-Ragnar Tolf.

- Det roligaste kommer att vara att se när kunskap och forskningsresultat som genereras i verksamheten leder till konkret nytta.

Karolinska Institutets innovationskontor startade sin verksamhet den 1 november förra året. Deras uppdrag är att inspirera, informera och vägleda forskare och studenter till innovationer.

- Det finns en tradition av att arbeta med innovation på Karolinska Institutet. Jag har otroligt kompetenta medarbetare, och med min erfarenhet från näringslivet är jag säker på att vi kan bilda ett slagkraftigt team, säger Bo-Ragnar Tolf.

Karolinska Institutets innovationssystem består av:

  • Innovationskontoret: Erbjuder inspirationsaktiviteter, råd och vägledning inom idéutveckling och innovationsfrågor samt koordinerar och deltar i nationella och internationella samverkansprojekt med näringslivet.
  • Unit for Bioentrepreneurship: Tillhandahåller utbildning och forskning inom området innovation och entreprenörskap och är en akademisk enhet inom Karolinska Institutet.
  • Karolinska Institutet Innovations AB: Erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning med fokus på marknadsanalys, patentfrågor och affärsutveckling. Även ett initialt finansiellt stöd i den tidiga kommersialiseringsprocessen erbjuds.
  • Karolinska Development AB: Förvaltar en av de största portföljerna av life science-företag i Europa. Genom en unik affärsmodell kan bolaget kostnadseffektivt styra kommersialiseringen av life science-innovationer i världsklass.
  • Karolinska Institutet Science Park AB: Erbjuder en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö genom universitetsnära lokaler, kurser, nätverk och service.

För vidare information, kontakta: