Publicerad: 2014-02-07 15:36 | Uppdaterad: 2014-02-07 16:49

Ny centrumbildning knyts till NVS

Centrum för Alzheimerforskning inrättas vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Avsikten är att samla de sektioner som bedriver basal, klinisk och epidemiologisk forskning med liknande inriktning under ett gemensamt paraply.

Följande sektioner kommer att inkluderas i centrumet:

  • Sektionen för Aging Research Center
  • Sektionen för Alzheimer neurobiologi center
  • Sektionen för KI Alzheimercentrum
  • Sektionen för klinisk geriatrik
  • Sektionen för neurodegeneration